internfilm director

Såhär går det till när vi gör animerad film

Manus

Manuset är den animerade filmens ryggrad. Det är efter manus vi spelar in berättarröst, och det är efter manus vi bildsätter filmen så allt vävs samman och budskapet når fram.

Det startar med att kunden skriver ner lite kort vad filmen ska berätta. Vi redigerar sedan texten till ett fullständigt manus som kunden får godkänna.

Grafikförslag

För att få en uppfattning om hur den animerade filmen kommer att se ut när den är klar, så ritar vi alltid upp ett grafikförslag på centrala delar ur manuset. När grafikförslaget godkänts av kunden och vi kommit överens om priset så kör vi igång.

Voice

Berättarrösten ska väljas utifrån målgruppen som filmen främst är ämnad till. Är det t.ex. en film som riktar sig till ungdomar så kan man med fördel välja en yngre röst för att ge mer trovärdighet och igenkänning.

Vi tar fram förslag på passande röster till den animerade filmen. Kunden får sedan vara med och välja. Man kan även ge regi till inläsaren. Exempelvis, allvarlig, glad, reklamig, informativ, tydlig med mera. Vi spelar in rösten inom 24 timmar från att vi tillsammans med kund valt ut den rätta.

Animering

När vi skapar den animerade filmen så ritar vi upp samtliga scener och sätter rörelse på allt i bilden. Filmen ska förstärka berättarröstens budskap. Vårat motto är: ”bildspråket ska vara så tydligt att filmens budskap går fram även om filmen visas utan ljud”.

Tiden det tar att animera en film varierar lite men i snitt tar det ca: 2 veckor att animera en film på 90 sekunder.

Ljudläggning & musik

Produktionen avslutas med att vi lägger ljudeffekter på det som rör sig samt musik för att få till rätt stämning.

Här visar vi hur det hela går till i en video:

Spela videoklipp

Manus

Vi börjar med att ta fram manus till filmen. Ni som kund skriver ner vad ni vill berätta, och skickar över det till oss. Vi tar informationen, redigerar om så att det passar formatet vi tänkt oss – och skickar tillbaks det till er. Bla bla.
Internfilm
Malmgårdsvägen 63
116 38 Stockholm

+46 723 949 730
kalle.helander@internfilm.se

FÖLJ VÅRA INSPELNINGAR